Nieuws

Nieuwsbrief mei 2020

open nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief:

VechtdalLeeft TV

Wens- en groeten actie op VechtdalLeeft TV

VECHTDAL – Wil je iemand een hart onder de riem steken of een blijk van medeleven geven, dat kan volgende week via VechtdalLeeft TV. Iemand feliciteren of een wens doen mag natuurlijk ook. Mis je je (klein)kinderen, familie, vrienden of andere dierbaren, laat ze weten dat je aan hen denkt. Doe een hartelijke groet aan familie of kennissen die alleen thuis moeten blijven. Kortom de camera van VechtdalLeeft is voor de inwoners van het Vechtdal.

VechtdalLeeft zet op onderstaande dagen een camera neer met daarbij een microfoon op veilige afstand. Terwijl de cameramensen van VechtdalLeeft jou in beeld brengen kun jij voor de microfoon iemand een hart onder de riem steken. Heb je er nog een leuk item of tekening bij dan kan die ook in beeld gebracht worden. Wil je een gedicht voordragen dan behoort dat ook zeker tot de mogelijkheden.

Wilt u op moederdag uw moeder verrassen met een live boodschap op TV, dan kunt u die ook inspreken en wordt deze op moederdag 10 mei uitgezonden.

Om het allemaal soepeltjes te laten verlopen, binnen de richtlijnen van het RIVM, is aanmelding vooraf noodzakelijk. Aanmelden kan via wensactie@gmail.com

De camera van VechtdalLeeft staat in week 19 op de volgende plaatsen:

De uitzending zal vanaf een dag later op VechtdalLeeft TV te zien zijn in het actuele filmjournaal, op de site, facebook- en twitteraccount. Let op: Van te voren aanmelden is verplicht, bij geen aanmeldingen vervalt de opname locatie.

Coronanieuws 24-3-2020

N.a.v de persconferentie gisterenavond van de politiek. Komen hiermee verschillende activiteiten te vervallen. Zowel de jaarvergadering, paasvuur als nu ook de kindermiddag in mei. Hoewel het jammer is, is het wel heel begrijpelijk. Wij het bestuur van plaatselijk belang ankum, wenst iedereen sterkte toe en hopelijk in goede gezondheid weer ziens.

Nieuwsbrief maart 2020

open nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief februari 2020

open nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief:

Toneelavond 6 maart a.s.

open nieuwsbrief

Er is een moord gepleegd in het dorp. De oude Derk Groothof is dood aangetroffen in zijn huis onder verdachte omstandigheden. Opperwachtmeester Sikkema blaast hoog van de toren dat zij de moordenaar, hoe dan ook, in de kraag zullen vatten. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoofdcommissaris Van der Valk is lang niet te spreken en dreigt het hele bureau op te heffen, als er niet gauw resultaat wordt geboekt. De opperwachtmeester krijgt hulp uit onverwachte hoek ….Een vrolijke crime met een serieuze achtergrond. Reserveer snel uw kaartjes.

Nieuwsbrief november 2019

open nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief:

Beachvolleybal 21 juni en Proef Dalfsen 14 september

Beachvolleybal

Op vrijdag 21 juni a.s. organiseren we een fantastisch beachvolleybaltoernooi bij Manege Gerner aan de Wagteveldweg. Het toernooi start om 19.00 uur. Deelname is op eigen risico. Teams kunnen zich t/m 17 juni a.s. opgeven. Er kunnen maximaal 20 teams meedoen (min. 3 personen per team) Wij hopen dat het weer een gezellig toernooi wordt, waarbij meedoen uiteraard belangrijker is dan winnen. Per team vragen wij een bijdrage van € 5,- (ter plaatse contant te voldoen; graag gepast betalen).

Opgeven kan door een mail te sturen naar plbelangankum@live.nl met de volgende gegevens:

Kindermiddag woensdag 15 mei a.s.

Kindermiddag 2019

op woensdag 15 mei 2019 voor de basisschooljeugd van Ankum een actieve, gezellige en leerzame middag vanaf 13.30 uur tot ca. 15.30 uur in manege Gerner aan de Wagteveldweg 3 te Dalfsen. Wat we precies gaan doen blijft nog een verrassing maar het wordt zeker leuk!! Er zijn ook activiteiten voor de kleinere kinderen, Dus KOM ALLEN!!

Deze middag staat in het teken van het kind, maar de ouders zijn natuurlijk ook welkom!
Toegang is gratis!

Paasvuur Ankum wordt op 26 april ontstoken

Gelukkig is er regen gevallen en kan het paasvuur in Ankum worden ontstoken. Iedereen is welkom op vrijdag 26 april vanaf 19.30 uur aan de Vossersteeg in Ankum.

Sluiswachterswoning Dalfsen In opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is bouwbedrijf Van Pijkeren uit Dalfsen eind november 2018 gestart met de renovatie van de oude sluiswachterswoning bij de stuw Vechterweerd. Na de renovatie zetten we vanaf het voorjaar 2019 deze monumentale woning in voor gebruik door het waterschap, maar zeker ook door de omgeving: onze noabers.

Meer info

open nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief o.a.

Toneelavond 8 maart

open nieuwsbrief Op vrijdag 8 maart organiseren PB Ankum en "Het Roode Hert" een gezellig toneelavond. Gespeeld door toneelvereniging "DITO" uit Balkbrug. Entree € 5,00 pp (kinderen t/m 12 jaar € 2,50). Aanvang 20.00 uur.

Uitbreiding Gemeente Dalfsen

Het college van B&W stelt de gemeenteraad van Dalfsen voor om de kern Dalfsen in de toekomst in oostelijke en westelijke richting uit te breiden. Na een zorgvuldige afweging van alle aspecten, zoals landschap en natuur, woningbehoefte en de bestaande gemeentelijke voorkeursrechten die de gemeente al in februari van dit jaar heeft vastgesteld, heeft het college gekozen voor toekomstige uitbreiding in deze twee richtingen. De gemeenteraad neemt op 26 november een besluit over het voorstel van het college.

vergroot afbeelding Vergroot afbeelding

Schiet en Sjoelavond 23 november a.s.

open nieuwsbrief

Vrijdag 23 november a.s. organiseren wij de jaarlijkse schiet- en sjoelavond. Ubent van harte welkom in het “Verenigingsgebouw” aan de Vossersteeg. De zaal is open vanaf 20.00 uur. Er is veel te doen deze avond, zoals prijsschieten, de schietcompetitie, sjoelen, prijsdarten, de dartcompetitie en spiekers sloan. En uiteraard kunt u weer mooie prijzen winnen bij het bekende Rad van Fortuin. Het wordt weer een ouderwets gezellige avond! U komt toch ook? Deelname is voor eigen risico.

LTO Fietstocht 14 juli a.s.

open nieuwsbrief Op zaterdag 14 juli van 10.00-16.00 uur wordt onze jaarlijkse fietstocht gehouden in samenwerking met LTO Noord. De inschrijving kan op elk deelnemende bedrijf van 10.00-12.00 uur. De kosten zijn € 2,00 per persoon, kinderen onder de 12 jaar gratis. U doet toch ook mee?

Beachvolleybal toernooi 22 juni a.s.

open nieuwsbrief

Op vrijdag 22 juni a.s. organiseren we een fantastisch beachvolleybaltoernooi bij Manege Gerner aan de Wagteveldweg. Het toernooi start om 18.30 uur. Deelname is op eigen risico. U kunt zich per team t/m 17 juni a.s. opgeven via het opgaveformulier uit de nieuwsbrief.

Er kunnen maximaal 20 teams meedoen (min. 3 personen per team). Voor het jeugdtoernooi geldt een maximum van 10 teams (min. 5 kinderen per team). Wij hopen dat het weer een bijzonder gezellig toernooi wordt, waarbij meedoen uiteraard belangrijker is dan winnen. Per team vragen wij een bijdrage van € 5,- (ter plaatse contant te voldoen; graag gepast betalen).

Kindermiddag 16 mei a.s.

Poster Kindermiddag Ankum

Op woensdag 16 mei a.s. voor de basisschooljeugd van Ankum een actieve, gezellige en leerzame middag. Vanaf 14.00 uur tot ca. 16.00 uur in het Restaurant het Roode Hert aan de Hessenweg. Wat we precies gaan doen blijft nog een verrassing maar het wordt zeker leuk!! Er zijn ook activiteiten voor de kleinere kinderen, Dus KOM ALLEN!!

Deze middag staat in het teken van het kind, maar de ouders zijn natuurlijk ook welkom!

Toegang is gratis!

Het belooft weer een gezellige middag te worden. Opgeven kan door een mailtje te sturen naar: plbelangankum@live.nl

Toneelavond 9 maart a.s.

open nieuwsbrief

Februari 2018

Open Nieuwsbrief

Presentatie voorkeursrecht 7-2-2018

Op 24 januari heeft Plaatselijk Belang Ankum een bijeenkomst georganiseerd over het voorkeursrecht dat B&W van de gemeente Dalfsen heeft gevestigd op 89 percelen ten oosten en westen van het dorp Dalfsen. De bedoeling hiervan is om eventuele toekomstige woningbouw onder regie van de gemeente mogelijk te maken en om grondspeculatie te voorkomen. Voor Ankum betreft dit het gebied dat wordt begrensd door de Vossersteeg-Leemculeweg-Ankummer Es. Namens de gemeente waren wethouder Ruud van Leeuwen en David Roemer aanwezig om uit te leggen wat het voorkeursrecht inhoudt en om de vragen van de aanwezigen (veelal direct betrokkenen) te beantwoorden.

Op 7 februari heeft Plaatselijk Belang Ankum een vervolgbijeenkomst georganiseerd met de fracties van de gemeenteraad. Van alle fracties was een afvaardiging aanwezig. De fracties konden zich op de hoogte stellen van de vragen en gevoelens die er leven. Hiermee kregen zij belangrijke input voor het debat op 12 februari en voor de besluitvorming op 19 februari.

Open presentatie

Uitnodiging Bijeenkomst 7-2-2018

In gesprek met de gemeente over voorkeursrecht

N.a.v. de bijeenkomst op 24 januari jl. over het voorkeursrecht in Ankum. Het bestuur van Plaatselijk Belang Ankum meent daarom dat het een goede zaak zou zijn als de gemeenteraad, voordat het debat op 19 februari plaatsvindt, op de hoogte is van de vragen en gevoelens bij ons als inwoners. Zo kunnen ze deze meenemen in het debat met college en meewegen in hun uiteindelijke standpunt.

Het bestuur heeft daarom alle fracties uitgenodigd in Het Roode Hert in Ankum op 7 februari a.s. vanaf 20.00 uur met ons in gesprek te gaan. De fracties van PvdA, Gemeentebelangen, CDA, Christenunie en D66 hebben toegezegd om te komen.

Lees verder

Informatieavond gemeentelijk besluit 89 percelen

woensdag 24 januari a.s. van 20.00 uur Informatiebijeenkomst

Op 24 januari is er een informatieavond over het besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen om 89 percelen, gelegen aan de Oosterdalfsersteeg, Hofmanssteeg, Welsummerweg, Leemculeweg, Ruitenborghweg, Ankummer Es en Vossersteeg te Dalfsen voorlopig aan te wijzen als gronden waarop voorkeursrecht van toepassing is.

Lees verder

Inloopbijeenkomst gemaal De Broekhuizen en Dalfserveldwetering

woensdag 20 december a.s. van 16.00 - 20.00 uur Uitnodiging Inloopbijeenkomst

Op woensdag 20 december van 16.00 -20.00 uur organiseert het waterschap een inloopbijeenkomst over het nieuw te bouwen gemaal De Broekhuizen en de afronding van het project Dalfserveldwetering. Deze bijeenkomst houden wij in Het Roode Hert, Hessenweg 41 te Dalfsen. U bent van harte welkom.

Lees verder

Schiet en Sjoelavond

PB Ankum Nieuwsbrief

Vrijdag 24 november a.s. organiseren wij de jaarlijkse schiet- en sjoelavond. U bent van harte welkom in het “Verenigingsgebouw” aan de Vossersteeg. De zaal is open vanaf 20.00 uur. Er is veel te doen deze avond, zoals prijsschieten, de schietcompetitie, sjoelen, prijsdarten, de dartcompetitie en spiekers sloan. En uiteraard kunt u weer mooie prijzen winnen bij het bekende Rad van Fortuin. Het wordt weer een ouderwets gezellige avond! U komt toch ook? Deelname is voor eigen risico.

Lees verder

12 september aanbieden petitie

PB Ankum Petitie

Aanbieden petitie Hoog Overijssel

‘Engelse hulp voor vliegroutewirwar, staatssecretaris wil second opinion ‘Lelystad’, kopte de Stentor zaterdag 22 juli. De staatssecretaris heeft laten weten dat ze onderzoek laat doen door bureau Helios naar de alternatieve vliegroutes die het recreatieve vliegverkeer in Oost Nederland moeten ontzien. Het plan wat leden van de werkgroep Luchtruim met de KNVvL geschreven hebben, zal meegenomen worden in het proces! Een enorme erkenning voor de problemen die wij vanuit Overijssel het afgelopen half jaar hebben aangekaart.

Lees verder

Augustus overig nieuws

PB Ankum Glasvezel

Glasvezel

Het is gelukt! Meer dan 63% van de inwoners van het buitengebied van het Vechtdal heeft zich aangemeld voor een glasvezelabonnement. Dat betekent dat de aanleg van glasvezel in ons buitengebied door gaat. En daar zijn we heel blij mee. We willen alle ambassadeurs en andere vrijwilligers hartelijk danken voor al het werk dat ze hebben verzet om dit resultaat te kunnen bereiken.

Lees verder

7 juli Beachvolleybaltoernooi

PB Ankum Beachvolleybaltoernooi

Op vrijdag 7 juli a.s. organiseren we een fantastisch beachvolleybaltoernooi bij Manege Gerner aan de Wagteveldweg. Ook is er een jeugdtoernooi.

Opgeven

22 juli Fietstocht Toer de Boer i.s.m. LTO

De jaarlijkse fietstocht Toer de Boer staat gepland op zaterdag 22 juli 2017 van 10.00 uur tot 16.00 uur. Dit keer gaat we naar Vilsteren e.o.

Lees meer

17 mei a.s. Kindermiddag

PB Ankum Kindermiddag

Plaatselijk Belang Ankum e.o. en Van Wijnen Bouw Dalfsen organiseren samen een kindermiddag voor de basisschool jeugd uit Ankum. Op woensdagmiddag 17 mei a.s. vanaf 14.00 uur tot ca. 16.00 uur gaan we timmeren bij Van Wijnen Bouw Dalfsen, Hessenweg 63a, 7722 PJ DALFSEN.

Je kunt kiezen uit twee verschillende opdrachten. Ook komt er een springkussen en kun je geschminkt worden. En natuurlijk zorgen we voor drinken en wat lekkers. Kortom het wordt een gezellige middag.

KOM JIJ OOK???????

Je kunt je opgeven via de mail: plbelangankum@live.nl

Paasvuur Ankum op 2e Paasdag

Paasvuur PB Ankum

De paasbult in Ankum aan de Vossersteeg begint al flink te groeien. Er zijn inmiddels twee brengdagen voor snoeihout geweest en er volgen er nog twee, namelijk op zaterdag 8 april en op zaterdag 15 april tussen 10.00 uur en 15.00 uur.

Er mag alleen snoeihout mag worden gebracht. Ander materiaal en/of boomwortels worden geweigerd. Het snoeihout kan gratis worden afgeleverd. Wel wordt een bijdrage gevraag voor een goed doel. Dit keer hebben we gekozen voor de KWF SamenLoop voor Hoop Dalfsen.

SamenLoop voor Hoop is 24 uur wandelen voor kankeronderzoek. Onder het motto leven, meeleven en doorleven wordt tijdens deze estafette een vuist gemaakt tegen kanker. De SamenLoop start op 22 september om 16.00 uur en duurt tot 23 september 16.00 uur. De opbrengst van de SamenLoop wordt besteed aan kankeronderzoek.

Het paasvuur wordt georganiseerd door Plaatselijk Belang Ankum e.o. in samenwerking met Loonbedrijf Lindeboom. Locatie: het maïsland van Jan Zielman, tegenover Zielman Compost, Vossersteeg 91. De paasbult wordt aangestoken op 2e Paasdag (17 april) om ca. 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom. Ook op deze avond kan geld worden gedoneerd voor het goede doel.

Paasvuur PB Ankum


open nieuwsbrief

Februari 2017

Toneelavond 3 maart a.s.


Gift voor Jeugdsportfonds Dalfsen

Plaatselijk%20Belang%20Ankum%20Gift%20Jeugdsportfonds20Dalfsen Plaatselijk Belang Ankum e.o. heeft Jeugdsportfonds Dalfsen een bedrag van € 330,18 aangeboden. Tijdens het brengen van tuin- en snoeiafval en tijdens het paasvuur eerder dit jaar kon er een gift gedaan worden aan het Jeugdsportfonds Dalfsen. Het paasvuur werd georganiseerd in samenwerking met Loonbedrijf Lindeboom. Het bedrag is dinsdag 19 april aangeboden door Monique Hollak, Esther van der Vegt en Jeanet Klei aan Barry Veneman van het Jeugdsportfonds Dalfsen. Het Jeugdsportfonds Dalfsen creëert sportkansen voor kinderen van 4 jaar tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds Dalfsen de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Jeugdsportfonds Dalfsen is erg blij met de gift van Plaatselijk Belang Ankum.
feb 2016

Inspraaknotitie Statenvergadering

open nieuwsbrief