Home

Welkom op onze website.

Plaatselijk Belang Ankum is een vereniging die zich inzet voor de bewoners en bedrijven van Ankum en omgeving.

Wij behartigen de belangen van de gemeenschap op het gebied van wonen, werken, verkeer en sociale omgang. Vergaderen met allerlei instanties, het organiseren van bijeenkomsten, lezingen en sociale evenementen zijn onze kerntaken.

Heeft u vragen over onderwerpen, aandachtspunten of wilt u lid worden, mail ons via plbelangankum@live.nl